Baby Names After Lord Shiva

Discussion in 'Hindu Baby Names' started by Aum, Feb 13, 2016.

 1. Aum

  Aum New Member

  Baby Names After or related to Lord Shiva are as follows


  1. Achintya
  2. Akul
  3. Annuabhuj
  4. Arha
  5. Arihant
  6. Bhairav
  7. Bhargav
  8. Bhav
  9. Bhavesh
  10. Chandrashekar
  11. Chatresh
  12. Dakshesh
  13. Darpad
  14. Dhanvin
  15. Dyumani
  16. Ekaksha
  17. Ekaling
  18. Ekapad
  19. Fanibhushan
  20. Gagnesh
  21. Gaurinath
  22. Girik
  23. Girilal
  24. Girindra
  25. Girish
  26. Harendra
  27. Hariaksa
  28. Hemakesh
  29. Himanish
  30. Indumal
  31. Ishaan
  32. Jai
  33. Jaivardhan
  34. Japesh
  35. Jatin
  36. Jayant
  37. Jogesh
  38. Joginder
  39. Jograj
  40. Jwalia
  41. Kashinath
  42. Kasish
  43. Kedar
  44. Ketu
  45. Kirat
  46. Krishang
  47. Krivi
  48. Laniban
  49. Lavitra
  50. Madesh
  51. Madhavan
  52. Mahadev
  53. Mahaketu
  54. Mahamani
  55. Mahesh
  56. Mallesh
  57. Mangesh
  58. Mrigasya
  59. Mukesh
  60. Nabhya
  61. Nagendra
  62. Nagesh
  63. Nakul
  64. Natesh
  65. Niranjan
  66. Obalesh
  67. Omkarnath
  68. Panchal
  69. Panshul
  70. Pinakin
  71. Purahan
  72. Purajit
  73. Pushkal
  74. Ranesh
  75. Rudra
  76. Savar
  77. Shaktidhar
  78. Shankar
  79. Shashibhushan
  80. Shashishekhar
  81. Shekhar
  82. Shiv
  83. Shivendra
  84. Shivesh
  85. Shivlal
  86. Shivraj
  87. Shivshankar
  88. Sivanta
  89. Smaran
  90. Somnath
  91. Sopan
  92. Sushil
  93. Swayambhu
  94. Talank
  95. Talin
  96. Tapeshwar
  97. Tarakeshwar
  98. Taraknath
  99. Tatya
  100. Thavanesh
  101. Tirranand
  102. Tisyaketu
  103. Triambak
  104. Trijal
  105. Trilokanath
  106. Trinayan
  107. Tripurajit
  108. Tripurari
  109. Trishulank
  110. Trishulin
  111. Tunda
  112. Tusya
  113. Udarchis
  114. Uddish
  115. Ugresh
  116. Umakant
  117. Umanand
  118. Umesh
  119. Umeshwar
  120. Ushangu
  121. Ushnisin
  122. Uttamesh
  123. Uttar
  124. Uttarak
  125. Vahin
  126. Vainavin
  127. Vajrahast
  128. Vama
  129. Vamadev
  130. Vanij
  131. Vardhan
  132. Varesh
  133. Vareshvar
  134. Variyas
  135. Vasuroop
  136. Viamrsh
  137. Vibhusnu
  138. Vidhatru
  139. Vidhesh
  140. Vidvatam
  141. Vigrah
  142. Vijayesh
  143. Vilohit
  144. Vinahast
  145. Vinochan
  146. Virabhadra
  147. Viresh
  148. Vireshvar
  149. Visamaksh
  150. Vishakh
  151. Vishalaksh
  152. Vishantak
  153. Vratesh
  154. Vrisag
  155. Vrisan
  156. Vrisangan
  157. Vrisapati
  158. Vrishank
  159. Vrisini
  160. Vyomdev
  161. Yajat
  162. Yamajit
  163. Yayin
  164. Yogesh
   

Share This Page