Hindu Baby Girl Names Of Goddess Lakshmi

Discussion in 'Hindu Baby Girl Names' started by Aum, Feb 13, 2016.

 1. Aum

  Aum New Member

  [TABLE]
  1 | Aditi
  2 | Ahladajanani
  3 | Amrutha
  4 | Anagha
  5 | Ashoka
  6 | Bhaskari
  7 | Bhuvaneshwarya
  8 | Bilvanilaya
  9 | Buddhi
  10 | Chanda
  11 | Chandrarupa
  12 | Chandrasahodari
  13 | Chandravadana
  14 | Chaturbhuja
  15 | Daridriya Dhwamsini
  16 | Daridriyanashini
  17 | Deepa
  18 | Deepta
  19 | Deetya
  20 | Devi
  21 | Dhanadhanyaki
  22 | Dhanya
  23 | Harini
  24 | Harivallabhi
  25 | Hemamalini
  26 | Hiranmayi
  27 | Hiranyaprakai
  28 | Indira
  29 | Indusheetala
  30 | Jaya
  31 | Kamakshi
  32 | Kamala
  33 | Kamalasambhava
  34 | Kantha
  35 | Karuna
  36 | Lakashokavinashini
  37 | Lakshmi
  38 | Lokamatri
  39 | Navadurga
  40 | NityaPushta
  41 | Padmahasta
  42 | Padmakshya
  43 | Padmamaladhara
  44 | Padmamukhi
  45 | Padmanabhapriya
  46 | Padmapriya
  47 | Padmasundari
  48 | Padmini
  49 | Padmodbhava
  50 | Paramatmika
  51 | Prabha
  52 | Prakruti
  53 | Prasadabhimukhi
  54 | Prasannakshi
  55 | Pushti
  56 | Pushti
  57 | Ramaa
  58 | Samudratanaya
  59 | Sarvabhootahitaprada
  60 | Sarvapadravanivarini
  61 | Satya
  62 | Shiva
  63 | Shivakari
  64 | Shraddha
  65 | Shubha
  66 | Shubhaprada
  67 | Shuchi
  68 | Siddhi
  69 | Straina Soumya
  70 | Sudha
  71 | Swaha
  72 | Udaranga
  73 | Vachi
  74 | Varalakshmi
  75 | Vararoha
  76 | Vasudha
  77 | Vasudharini
  78 | Vasundhara
  79 | Vasuprada
  80 | Vibha
  81 | Vibhuti
  82 | Vidya
  83 | Vikruti
  84 | Vimala
  85 | Vishnupatni
  86 | Vishnuvakshah
  87 | Vishwajanani
  88 | Yashaswini
  [/TABLE]
   

Share This Page